GAPSAĞTUR
Duyuru (GAPSAĞTUR-DER)

Sağlık Turizmi ve Alternatif Sağlık Turizminde; Eğitim, Danışmanlık ve Rehberlik ekseninde, Sayın Diyarbakır Turizm Çalıştayı davetlilerimiz, 26-29 Haziran 2024 tarihlerinde düzenleyeceğimiz Diyarbakır Turizm Çalıştayımıza gösterdiğiniz ilgi ve katılım teyidiniz için çok teşekkür ederiz. Çalıştay programımızı kentte sıcaklar tam başlamadan Haziran ayı sonunda yapmayı planladık. Şimdiye kadar 210 katılım teyidi aldık ve kent dışından bölge illeri dahil katılım teyidi aldığımız davetli sayımız 70’in üzerinde. 9 farklı tematik alanda düzenlemeye çalıştığımız ve Diyarbakır’da ilk defa bu kadar içeriği geniş bir şekilde organize ettiğimiz kentin gelecek turizm vizyonuna, politikalarına önemli katkılar sunacağını düşündüğümüz çalıştay programını tatil sonrası uçuşlarda yaşadığımız sorunlar nedeni ile erteliyoruz. Kentte Temmuz, Ağutos ve Eylül ayında yaşanan sıcakları da göz önünde bulundurarak Eylül ayı son haftası veya Ekim ayı ilk haftası şeklinde tarihi revize ediyoruz. Yerelde kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz işbirliğinde siz değerli katılımcılarımız ile yeniden iletişim kurmak ve programı düzenlemek istiyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. Dr.İsmail Yıldız/Çalıştay Yürütme Kurulu Üyesi/Uluslararası GAP Sağlık Turizmi Derneği Başkanı


ULUSLARARASI GAP SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ (GAPSAĞTUR-DER)

VİZYONUMUZ
Sağlık Turizmi ve Alternatif Sağlık Turizminde; Eğitim, Danışmanlık ve Rehberlik ekseninde, kalite bilinci ile ulusal ve uluslararası düzeyde referans noktası olmak.


MİSYONUMUZ
Sağlık ve Turizm kuruluşlarının hizmet süreçlerini değerlendirerek; Eğitim, Danışmanlık ve Rehberlik yoluyla Sağlık Turizmine katkıda bulunmak.


POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ
Derneğin amacı doğrultusunda Sağlık Turizmi ve Alternatif Sağlık Turizmi alanlarında;
Ar-Ge ve yenilik, girişimcilik, pazarlama, e-dönüşüm, kurumsallaşma, markalaşma, kalite geliştirme, tasarım, çevre, enerji ve işbirliği-güç birliği ile günün şartlarına bağlı olarak oluşabilecek diğer konularda danışmanlık yapmak, kurumlar arası dayanışmayı sağlamak ve projeler hazırlamak.

STRATEJİK AMACIMIZ
Sağlık turizmi ve Alternatif Sağlık Turizmi potansiyellerinin araştırılması, geliştirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtımının yapılması ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vererek, Sağlık Turizmi dünyasına kazandırmak, Sağlık Turizmi şartlarını geliştirmek, Motivasyonlarını sağlamak ve dayanışma içerisinde Sağlık Turizmi rehberliği yapmaktır.


STRATEJİK HEDEFİMİZ
Türkiye’deki üniversite, Kamu ve Özel Hastanelerine yurtiçinde ve yurtdışında; Sağlık Turizmi ve Kaplıca Turizmine yönelik rehberlik ve dayanışma hizmeti vererek, Sağlık Turizmi alanında hizmet vermelerine katkı sağlamaktır.


TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • Temel hak ve özgürlüklerden yana,
  • Akademik disipline sahip, 
  • Etik değerlere Saygılı,
  • Ekip Çalışmasına istekli,
  • Önyargısız,
  • Eşitlikçi, 

© 2019 GAPSAĞTUR-DER
Tasarım ve Uygulama İnotek Bilişim